China

Fujian Bi Luo Chun

12,00 $

Fujian Bi Luo Chun

Lovely green tea from Fujian province. Vegetal, corn and fresh hay aromas.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1-2 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 5-6 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 2-3 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 1 steepings