China

Fujian Yun Wu

10,00 $

Fujian Yun Wu

Lovely fresh green tea from Fujian province.

+

Gaiwan infusion

  • 3 g. or 1-2 tsp.
  • 1 cups
  • 1-2 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 4-5 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 2-3 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 1 steepings
You may also like...