China

Guanxi Bai Hao Yin Zhen

12,00 $

Guanxi Bai Hao Yin Zhen

Excellent traditional sun-dried white tea, pure buds.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 2 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 6-7 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 3-4 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 1 steepings
You may also like...