Taïwan

Mi Xian Hong

11,00 $

Mi Xian Hong

A wonderful 'bug-bite' tea from Taiwan!

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 5-6 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 2-3 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 1 steepings