China

Mo Li Xiang Dan Cong

19,00 $

Mo Li Xiang Dan Cong

Fenghuan Shan phoenix oolong, semi-oxydized. Fruity and rich.

Gaiwan infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 4-5 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 3-4 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 1 steepings