China

San Jiao Yixing teapot

56,00 $
Add

San Jiao Yixing teapot

Yixing clay teapot.
230ml