China

Ya Shi Xiang Dan Cong

14,00 $

Ya Shi Xiang Dan Cong

Dancong of Fenghuan Shan (Phoenix). Woody and generous taste.

Gaiwan infusion

  • 2 g. or 4 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 7 steepings

Teapot infusion

  • 2 g. or 4 tsp.
  • 2 cups
  • 95
  • +/- 2 minutes Celcius
  • 3 steepings
You may also like...