China

Ye Lai Xiang Dan Cong

14,00 $

Ye Lai Xiang Dan Cong

Dancong of Fenghuan Shan (Phoenix). Nicknamed '' Night Jasmine ''

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 7 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 2 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 3 steepings
You may also like...