China

Zhen Shan 1998 - Sheng

26,00 $

Zhen Shan 1998 - Sheng

Perfectly mature pu'er from the Yi Wu region.

Gaiwan infusion

  • 6 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 12 steepings