Taïwan

Chin Xin Guan Zhi

18,00 $

Chin Xin Guan Zhi

Absolutely amazing white tea. Incredibly floral and fruity.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 3 tsp.
  • 1 cups
  • 2 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 10-11 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 3 tsp.
  • 4 cups
  • 4-5 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 2 steepings