China

Enshi Yu Lu Organic

8,00 $

Enshi Yu Lu Organic

Lovely vegetal green tea from Hubei province.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1
  • +/- 80 Celcius
  • 5-6 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 3 minutes
  • +/- 80 Celcius
  • 1 steepings