Taïwan

Gabacha Shi Bi Shan

20,00 $

Gabacha Shi Bi Shan

New high mountain GABA oolong, rich and generous.

Gaiwan infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 90-95 Celcius
  • 7-8 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 2 cups
  • 1-2 minutes
  • +/- 90-95 Celcius
  • 3 steepings