China

Gu Yu Mao Jian Organic

7,00 $

Gu Yu Mao Jian Organic

Simple and unpretentious green tea, fresh and vegetal. Certified Organic.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 85 Celcius
  • 5-6 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 2 cups
  • 1-2 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 2-3 steepings