China

Gua Feng Zhai 2016 - Shou

13,00 $

Gua Feng Zhai 2016 - Shou

Yi Wu area Te Ji (Royal) grade leaf. Fermented in 2008.
Wonderful wild mushroom flavors.

Gaiwan infusion

  • 7 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 7-8 steepings

Teapot infusion

  • 7 g. or 2 tsp.
  • 2 cups
  • 1-2 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 2-3 steepings