China

Kun Lu Shan 2021 - sheng

29,00 $

Kun Lu Shan 2021 - sheng

A rare and amazing pu'er from the royal tree garden, Trapped Deer Mountain.

Gaiwan infusion

  • 7 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 85-90 Celcius
  • 9-10 steepings