China

Mengku Da Shu 2019 - sheng

8,00 $

Mengku Da Shu 2019 - sheng

Gaiwan infusion

  • 7 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 30 seconds - 1 minute
  • +/- 90 Celcius
  • 10+ steepings