China

Mengku Jinhao - Cu Yeh 1981

17,00 $

Mengku Jinhao - Cu Yeh 1981

Pu'er shou. compress 1991 Cake 230g.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 1 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 4 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 1 tsp.
  • 4 cups
  • 2minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 4 steepings
You may also like...