China

Mi Lan Xiang Dan Cong #1

17,00 $

Mi Lan Xiang Dan Cong #1

Excellent traditional dan cong oolong from Fenghuan Shan.

Gaiwan infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 7-8 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2-3 tsp.
  • 2 cups
  • 2 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 3-4 steepings