China

Organic Long Jing

10,00 $

Organic Long Jing

Certified organic Long Jing, green style.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 80 Celcius
  • 5-6 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 80 cups
  • 3-4 minutes
  • +/- 80 Celcius
  • 1 steepings