China

Qing Shu Piao

108,00 $

Qing Shu Piao

Gorgeous Yixing clay teapot.
120ml