China

Tie Guan Yin Xiao Qing

16,00 $

Tie Guan Yin Xiao Qing

From Changkeng mountain, Anxi, comes this beautiful artisanale Tie Guan Yin. Very vegetal and rich.

Gaiwan infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 90 Celcius
  • 7-8 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 2 cups
  • 2 minutes
  • +/- 90-95 Celcius
  • 3 steepings