China

Yiwu Chun Jian 1992 - sheng

48,00 $

Yiwu Chun Jian 1992 - sheng

Very rare and sought after pu'er, with very smooth soup and powerful cha qi.

Gaiwan infusion

  • 6 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 30 seconds - 1 minute
  • +/- 90-95 Celcius
  • 10+ steepings